Prof.Dr. YAŞAR EREN 

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİTESİ  

     JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ                   

KONYA BÖLGESİNDEKİ DOĞA HARİKALARI

(NATURAL MONUMENTS OF KONYA REGION)

ANASAYFA

OBRUK (SINKHOLE)-KARAPINAR
GERİ (BACK) KUZÖREN OBRUĞU