Prof.Dr. YAŞAR EREN 

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

               JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ                   

KONYA BÖLGESİNDEKİ DOĞA HARİKALARI

(NATURAL MONUMENTS OF KONYA REGION)

KİLİSTRA PERİ BACALARI

 

 
GERİ (BACK) EREĞLİ TRAVERTENİ (TRAVERTINE)