Prof. Dr. YAŞAR EREN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ    JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  

STEREONET UYGULAMALARI

10-Kıvrım Ekseninin Bulunması (Konik Kıvrım)

Π- diyagramı yapılırken düzlemlerin tek tek kutup noktası işaretlenir.

 
Problem. Kıvrımlı bir bölgede aşağıda verilen tabaka ölçümleri alınmıştır. Bu ölçümleri Π-diyagramı yaparak değerlendiriniz

268,34

258,73

250,63

239,53

225,41

208,32

037,62

020,82

060,42

097,26

136,21

177,24

028,72

ÖNEMLİ NOT: Ölçümler eğim yönü açısı ve eğim açısı yöntemine göre verilmiştir.

Çözüm 1: Sırasıyla tek tek tabaka düzlemlerine ilişkin kutup noktaları işaretlenir

 

 

 

 

2-Şeffaf kağıt döndürüldüğünde kutup noktaları alttaki ağın herhangibir boylamı ile çakışmayacaktır. Bu da kıvrımın konik kıvrım olduğunu gösterir
 
3- Bu durumda pergel yardımıyla noktalardan geçen en uygun çember çizilmeye çalışılır
4-Noktalardan geçen en uygun çember çizildiğinde çemberin merkezi kıvrım eksenini verir
5-Belirlenen kıvrım ekseni alttaki ağın D-B çizgisine çakıştırılarak, kıvrım ekseninin gidişi okunur
6-Kıvrım ekseninin gidişi:

K38B,46 GD

   
GERİ (BACK)