Prof. Dr. YAŞAR EREN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ    JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ       

STEREONET UYGULAMALARI

Problem: Konya kuzeybatısında Mursaltepe (Meydanköy) civarında ölçülen 65  adet damar ölçümünü nokta-kontur diyagramı yaparak yorumlayınız

40 58

25 15

85 42

130 40

300 23

90 67

20 42

125 30

55 26

280 45

125 53

95 52

50 42

145 23

101 66

103 85

300 43

35 49

272 84

72 15

150 78

90 53

145 52

118 32

130 20

42 40

94 48

105 52

82 38

120 42

105 62

90 65

110 48

135 53

105 44

65 44

36 45

78 22

52 32

13 76

105 52

90 35

100 42

95 24

150 64

45 46

135 55

125 48

142 50

48 36

125 46

136 30

58 61

95 34

100 36

80 36

115 61

133 67

130 32

95 39

120 35

115 48

155 45

110 67

 
1-Damarların kutup noktaları işaretlenir
2-Ölçümler uygun aralıklar seçilerek konturlanır ve en yoğun olan alan belirlenir
 
3-Bu örnekte tek bir egemen damar takımı bulunmaktadır. Egemen yoğunluktaki noktadan faydalanılarak egemen damar takımının gidişi belirlenir. Ölçülen damar olduğu için damara dik olan yön maksimum uzama yönünü verecektir.

KONTUR DİYAGRAMI

NOKTA-KONTUR DİYAGRAMI
   
Problem: Konya kuzeybatısında Mursaltepe (Meydanköy) civarında ölçülen 46  adet arakesit lineasyonu ölçümünü nokta-kontur diyagramı yaparak yorumlayınız  

220 20

220 32

220 30

220 45

245 55

240 15

210 35

230 45

245 55

155 20

260 16

230 35

240 20

215 35

220 23

224 20

210 25

220 32

230 20

260 26

220 35

225 45

235 50

240 25

225 28

220 30

220 45

240 20

210 35

220 20

240 15

225 25

257 13

260 26

 

220 30

215 45

240 55

223 15

260 16

230 35

 

210 20

210 32

215 30

210 20

225 25

225 25

 

 
1-Verilen arakesit lineasyonları diyagrama işaretlenir.
2-uygun aralıklar seçilerek konturlama yapılır.
3-Arakesit lineasyonları ortalam bir değer etrafında yoğunlaşmıştır. bu yüksek yoğunluktaki alandan faydalanılarak daha önce belirtilen (diyagram üzerinde çizgisel bir yapının konumunu belirlemek) yöntemle egemen arakesit lineasyonunun gidişi belirlenir.

NOKTA-KONTUR DİYAGRAMI

   
   
GERİ (BACK)