Prof. Dr. YAŞAR EREN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ    JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  

STEREONET UYGULAMALARI

6-Bir düzlemin herhangibir yöndeki görünür eğiminin bulunması

Problem:K-G, 60D konumlu bir düzlemin K35D yönündeki görünür eğim açısını bulunuz

1-K-G, 60D konumlu düzlem çizilir 2-K35D yönünü temsil eden çizgi çizilir ve bu ddoğrunun düzlemi kestiği nokta(ge) bulunur

3-Bu nokta ağın D-B çizgisine çakıştırılır ve dıştan noktaya kadar olan açı okunur 4-Bu açı (45) düzlemin istenilen yöndeki görünür eğim açısıdır
 

7-İki doğrunun üzerinde bulunduğu düzlemin konumunun bulunması (Bazı durumlarda bir düzlemin iki yöndeki görünür eğimi veya düzlem üzerinde iki çizgiselliğin konumu bilinebilir. Bunlara bağlı olarak düzlemin konumu belirlenebilir)                                 Problem: Bir düzlemin K50B, yönündeki görünür eğimi 35 KB; K20B yönündeki görünür eğimi ise 40 GD'dur. Bu düzlemin konumunu bulunuz

1-K20B yönü ağın D-B çizgisi üzerine getirilir ve GD ucundan 40 derece sayılarak ilk veri (l1) işaretlenir

2-K50B yönü ağın D-B çizgisi üzerine getirilir ve KB ucundan 35 derece sayılır(l2)(işaretlenenler çizgisel yapıdır K20B, 40GD - K50B,35KB) .

3-Bulunan iki nokta şeffaf kağıt çevrilerek alttaki ağın aynı boylamı ile çakıştırılır ve bu yay çizilir. Bu aranılan düzlemdir. Düzlemin eğim miktarı (70) eğim Yönü (GB) ve doğrultusu (K36B) okunur 4-Aranılan düzlemin konumu
   
GERİ (BACK)