Prof. Dr. YAŞAR EREN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ    JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ                   

STEREONET UYGULAMALARI

 
8-İki düzlemin arakesitinin bulunması (Bazı yapısal analizlerde iki düzlemin arakesitin bulunması gerekebilir. Örneğin, Bir kıvrımın iki kanadının ölçülerek kıvrım ekseninin bulunması, Tabaka-klivaj arakesitinin bulunması, faylardan gerilme analizlerinin yapılması vb. gibi)                                                                  Problem 8a: Mostra ölçekli bir kıvrımın kanatları K40B 35KD ve K40B,60GD olarak ölçülmüştür. Kanatların ait olduğu kıvrımın eksen konumunu bulunuz.
1-Her iki düzlemin yayları çizilir ve iki düzlemin arakesiti olan B noktası bulunur. 2-Arakesit çizgisel bir yapıdır ve konumu okunur
 

Problem 8b: Bir kıvrımın kanat konumları K43D, 50GD ve K30B, 65GB olduğuna göre bu kıvrımın eksen konumunu bulunuz

1-K43D,50GD konumlu kanat işaretlenir 2-K30B, 65GB konumlu ikinci kanat işaretlenerek iki düzlemin arakesit noktası bulunur

3-Bulunan arakesit ağın D-B çizgisi ile çakıştırılr ve yönelimi, dalım miktarı ve dalım yönü okunur 4-Bulunan kıvrım ekseninin konumu
 

Problem 8c: Bir mostrada tabaka konumu(So) K35D, 45KB ve klivaj (S1) konumu K20B, 70GB olduğuna göre tabaka-klivaj arakesit lineasyonunun yönelimini bulunuz.

1- K35D, 45KB konumlu tabaka (So) işaretlenir 2-  K20B, 70GB konumlu klivaj (S1) işaretlenir ve iki düzlemin arakesit noktası bulunur

3- Bulunan arakesit noktası (SoXS1) ağın D-B çizgisine çakıştırılarak gidişi okunur 4-Arakesit lineasyonunun konumu
 

Problem 8d: Bir mostrada bölgesel klivaj (S1) konumu K60B,30 KD, buruşma klivajı konumu ise K30D, 90 olarak ölçülmüştür. İki klivajın arakesitinin konumunu bulunuz

1-K40B,30KD konmlu bölgesel klivaj işaretlenir 2-K30D, 90 konumlu buruşma klivajı işaretlenerek her iki düzlemin arakesit noktası bulunur.
3-Bulunan arakesit noktası ağın D-B çizgisine çakıştırılarak gidişi okunur 4-Arakesitin konumu:K30D, 30KD
   
GERİ (BACK)