Prof. Dr. YAŞAR EREN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ    JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  

STEREONET UYGULAMALARI

10-Kıvrım Ekseninin Bulunması

Π- diyagramı yapılırken düzlemlerin tek tek kutup noktası işaretlenir. İşaretlenen kutup noktaları eğer kıvrım silindirik bir kıvrım ise ağın boylam dairelerinden biri ile çakışacak şekilde dağılım sunar.

 
Problem. Kıvrımlı bir bölgede aşağıda verilen tabaka ölçümleri alınmıştır. Bu ölçümleri Π-diyagramı yaparak değerlendiriniz

K-G, 40D

K20D, 77GD

K35D, 62KB

K55D, 34 KB

K65D, 24KB

K85D, 20 KB

K30B, 24KD

K24D, 90

K12D, 60GD

K48B, 18 KD

 

Çözüm 1: Sırasıyla tek tek tabaka düzlemlerine ilişkin kutup noktaları işaretlenir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Şeffaf kağıt kutup noktaları alttaki ağın boylam dairelerinden biri ile çakışana kadar döndürülür  
3-En uygun olarak çakışan daire çizilir (Π- dairesi)  
4-Bu esnada Π- dairesinden alttaki ağın D-B çizgisi üzerinden 90 derece sayılır ve bu nokta işaretlenir. Bu nokta (β-noktası) kıvrım eksenidir.
5-Belirlenen kıvrım ekseninin dalım yönü (KD), dalım açısı (20) ve yönelimi okunur
6- Π- diyagramının tamamlanmış hali

ÖNEMLİ NOT:

Bu ölçümler ideal silindirik bir kıvrıma ait ölçümlerdir. Silindirik kıvrımlarda noktalar yine kıvrım şekline bağlı olarak alttaki ağın bir boylam dairesine paralel olarak dağılım sunacaktır. En uygun daire noktaların gidişine ve genişliğine bağlı olarak belirlenir.

Eğer kıvrımlar silindirik değilse daha karmaşık bir dağılım elde edilir.

Silindirik olmayan kıvrımların bir türü de konik kıvrımlardır. Konik kıvrımlarda noktalar pergelle çizilecek şekilde bir daire parçası boyunca dağılım sunarlar. Bu nedenle bu tip kıvrımların eksenleri pergel yardımıyla belirlenerek okunur.

   
   
GERİ (BACK)