Prof. Dr. YAŞAR EREN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ    JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  

STEREONET UYGULAMALARI

KONTURLAMA

Arazide ölçülen çok sayıda düzlemsel ve çizgisel yapı, değerlendirilirken genellikle konturlama yapılır. Konturlamanın amacı verilerin hangi değerler etrafında yoğunlaştığını belirlemektir.

Gerekli malzemeler:Konturlama yapılırken eşit-alan alt yarıküre izdüşüm diyagramı ve şeffaf kağıtın yanısıra, karelej kağıdı, merkez sayıcı ve çevre sayıcı gereklidir.
Karelaj kağıdı
Merkez sayıcı
Çevre sayıcı
 

Problem: aşağıda verilen mineral yönelim lineasyonlarını konturlayarak yorumlayınız

K65B,42KB (295,42)

K59B, 50KB (301,50)

K52B,33KB (308,33)

K43B, 34KB (317,34)

K64B, 33KB (296,33)

K56B, 44KB (304,44)

K50B, 28KB (310,28)

K41B,43KB (319,43)

K60B,35KB (300,35)

K54B, 38KB (306,38)

K48B, 50KB (312,50)

K58B, 27KB (302,27)

K53B,40KB (307,40)

K47B,40KB (313,40)

1-Arazide ölçülen veriler ağ üzerine işaretlenir

2-Noktalar işaretlendikten sonra şeffaf kağıt karelaj üzerine çakıştırılır. (şeffaf kağıt ile karlelaj kağıdının yönleri birbirine çakışacak şekilde)
3-Öncelikle merkez sayıcı alınarak alttaki karelaj ağının köşegenleri dairesel boşluğun ortasına getirilir.Bu esnada görülen noktalar sayılır. Nokta sayısı köşegene yazılır.(Merkez sayıcı, dairesel boşluğu ağın dışına çıkmayana kadar sayma işlemi için kullanılır. Ağın dışına çıkması durumunda merkez sayıcı yerine çevre sayıcı kullanılır)
4-Aynı şekilde noktaların çevresindeki bütün köşegenler ortaya getirilerek nokta sayısı köşegen ortasına yazılır.
5-sayı düşen köşegenlerin çevresindeki nokta düşmeyen köşegenlerde belirlenerek, sayım tamamlanır.
6-Nokta sayısına göre yüzdeleme yapılarak her bir nokta sayısının % değeri belirlenir (Bu örnekte toplam 14 nokta işaretlenmiştir ve 1 nokta yaklaşık %7 değerine eşittir. Yüzdelemeden sonra ilk kontur nokta düşen alanlarla düşmeyen alanları birbirinden ayıracak şekilde çizilmeye başlanır.

İlk kontur karelajın kenar uzunlukları dikkate alınarak çizilir. Bu örnekte uzunluğun ortası gözle  kolaylıkla belirlenebildiği için %0 (0 nokta)-%7'nin(1 nokta) ortasından yani %3.5 değerinde çizilmiştir.

Daha sonra diğer kontur aralıkları seçilerek kontur çizimine devam edilir.

7-Diğer konturlar çizilir (İkinci kontur %10.5 değerinde çizilmiştir).

ÖNEMLİ NOT: Konturlama yapılırken bazı genel kurallar vardır. Bunlar

1-İlk kontur nokta düşen ve düşmeyen alanları birbirinden ayıracak şekilde çizilir.

2-Konturlar genellikle rakamların üstünden geçmeyecek aralıklarda seçilir.

3-Kontur sayısı en az 3 en fazla 7 olacak şekilde çizilir.

4-Kontur aralıkları mümkünse eşit olacak şekilde seçilir.

5- En son çizilecek konturun belirlediği alan gözle rahatlıkla seçilecek büyüklükte olmalıdır.

 

8- Yukarıda değinilen genel kurallar göz önünde bulundurularak konturlama tamamlanır.
9-Ham olarak hazırlanan bu şeffa kağıt üzerine yeni bir şeffaf kağıt konarak hazırlanacak diyagrama göre sadece konturlar(kontur diyagramı) veya konturlarla beraber noktalar (nokta-kontur diyagramı) kopyalanır.
10-Kontur aralıkları dışta en açık merkezde en koyu renk tonlarında renklendirilir.
11-Hazırlanan kontur diyagramı ağın üzerine konarak analizi yapılarak değerlendirilir
12-Diyagramdan elde edilen sonuç ve kontur aralıkları kağıt üzerine yazılarak işlem tamamlanır. (Burada yapılan kontur diyagramıdır. Nokta-kontur diyagramı örneği aşağıda verilmiştir)
 
 
   
GERİ (BACK)