Prof. Dr. YAŞAR EREN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ    JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ      

STEREONET UYGULAMALARI

KONTURLAMA

Arazide ölçülen çok sayıda düzlemsel ve çizgisel yapı, değerlendirilirken genellikle konturlama yapılır. Konturlamanın amacı verilerin hangi değerler etrafında yoğunlaştığını belirlemektir.

Gerekli malzemeler:Konturlama yapılırken eşit-alan alt yarıküre izdüşüm diyagramı ve şeffaf kağıtın yanısıra, karelej kağıdı, merkez sayıcı ve çevre sayıcı gereklidir.
 
Problem: aşağıda verilen mesoskopik kıvrım eksenlerini nokta-kontur diyagramı yaparak değerlendiriniz

K29B,20KB (331,20)

K38B,6KB (322,6)

K49B,18KB (311, 18)

K38B,0 (322, 0)

K29B,3GD (151, 3)

K30B,4KB (330, 49)

K39B, 12KB (321, 12)

K36B, 3KB (324, 3)

K41B, 3 KB (319, 3)

K38B, 2 KB (322, 4)

K48B, 4 KB (312, 4)

K47B, 20GD (133, 20)

K39B, 12 GD (141, 12)

K28B, 19GD (152, 19)

K46B, 6GD (134, 6)

K38B, 2GD (142, 2)

K40B, 2GD (140, 2)

K36B, 2GD (144, 2)

Not: (Parantez içindeki ifadeler eğim yönü ve eğim miktarı yöntemine göredir)

1-Arazide ölçülen veriler ağ üzerine işaretlenir

2-Şeffaf kağıt karelaj kağıdına çakıştırılarak, öncelikle merkez sayıcı kullanılarak sayıma başlanır
3-Merkez sayıcının dairesel boşluğu diyagramın dış kenarından çıktığı takdirde merkez sayıcı bu köşegenlerin sayımı için kullanılmaz
4-Merkez sayıcı ile sayılabilen bütün köşegenler sayılır.
5-Kenara yakın köşegenlerin sayımı için çevre sayıcı kullanılarak işleme devam edilir

Bunun için çevre sayıcının merkezinde bulunan boşluk en altta bulunan diyagramın raptiyesine oturtulur.

Daha sonra çevre sayıcının dairesel boşluğu merkezine sayılacak köşegen yerleştririlir. Her iki uçta gözlenen nokta sayısı toplanır ve merkeze yazılır ( Bu örnekte üstteki boşlukta 5, alttaki boşlukta 4 nokta bulunmaktadır. Dolayısıyla toplamı üst merkeze 9 olarak yazılmıştır)

6--Üst kesimde bulunan köşegenler tamamlandıktan sonra aynı işleme alttaki bölge için devam edilir
7-Alt bölgede sayılarak, sayma işlemi tamamlanır
8-Bir önceki konturlama işleminde olduğu gibi yüzdeleme yapılarak, kontur çizimine başlanır (Burada ilk kontur %3 değerlikli olarak çizilmiştir)
9-Bir önceki örnekte verilen genel kurallara göre, uygun kontur aralıkları seçilerek konturlama işlemi tamamlanır.

ÖNEMLİ NOT: Bir köşegenden çıkan konturun mutlaka 180 derece tersinden tekrar diyagram içine girmesi gerekir. Dolayısıyla üst kenardan çıkan kontur 180 derece ters tarafında bulunan alt kenardan diyagram içine girer.

10-Yeni bir şeffaf kağıt en üste yerleştirilerek konturlar ve noktalar bu kağıt üzerine kopyalanır (soruda nokta-kontur diyagramı hazırlanması istendiği için).
11-Kontur araları uygun renklerle renklendirilir.
12- En yoğun alan gözönüne alınarak değerlendirme işlemine geçilir. Bu örnekte verilen arazide ölçülmüş kıvrım eksenleridir. konturlama yapılarak bunların ortalama gidişi en yoğun kontur alanı içine düşmektedir. Bu alanın karşılıklı kenar uzunlukları ve derinliği gözönüne alınarak yoğun alanın orta noktası belirlenir ve konumu okunur.
13-Sonuç, kontur aralığı değerleri kağıt üzerine yazılarak işlem tamamlanır.
   
   
GERİ (BACK)