Prof. Dr. YAŞAR EREN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ    JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  

STEREONET UYGULAMALARI

Problem: Konya kuzeybatısında Mursaltepe (Meydanköy) civarında mermerlerde ölçülen 105  adet çatlak ölçümünü nokta-kontur diyagramı yaparak yorumlayınız

215 38

255 62

345 71

62 20

145 76

5 64

345 62

10 58

55 30

90 58

350 62

65 59

55 59

60 73

235 84

250 72

165 53

110 54

70 75

205 85

180 84

295 52

15 58

325 73

230 64

190 73

345 45

82 32

343 52

70 58

130 84

277 73

145 82

308 70

155 55

53 66

155 63

75 57

165 68

75 72

305 83

354 56

260 85

260 90

5 63

70 42

64 80

90 51

19 65

335 75

158 81

80 73

65 80

20 45

225 90

352 42

350 42

60 71

20 28

180 71

345 24

145 67

144 70

60 84

70 36

344 45

55 39

312 63

230 84

350 55

132 76

272 42

60 62

68 65

350 57

80 50

220 63

118 79

180 69

145 70

130 81

330 78

12 81

300 72

330 52

57 69

345 44

355 47

345 43

222 34

40 40

355 66

220 76

135 75

130 73

220 72

330 25

350 72

60 72

255 74

240 65

354 20

95 50

355 74

1-Verilen çatlakların kutup noktaları işaretlenir.
2-Uygun aralıklar seçilerek konturlama yapılır. Konturlamadan sonra diyagramın yorumu, bu bölgede çatlakların üç egemen gidiş verecek şekilde dağılım sunduğunu göstermektedir. Diğer bir deyişle bu bölgede 3 egemen çatlak takımı bulunmaktadır
 
3- Sırasıyla bu egemen çatlak takımının konumu daha önce anlatılan kutup noktasından düzlem konumunu belirleme yöntemine göre okunur.
4- 2. çatlak takımının (Ç2)  konumu belirlenir
5- 3. çatlak takımının (Ç3) konumu belirlenir
6- Tamamlanmış Nokta-Kontur diyagramı. Bulunan çatlak takımları aralarındaki açı ilişkilerine ve diğer tektonik gidişlerle (kıvrım ekseni, fay vb gibi) karşılaştırılarak çatlak türleri (kesme/çekme; enine /boyuna vb. gibi) belirlenir ve yorumlanır
 
   
GERİ (BACK)