Prof. Dr. YAŞAR EREN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

KONYA BÖLGESİNDEKİ DOĞA HARİKALARI

(NATURAL MONUMENTS OF KONYA REGION)

ALTINANAPA STROMATOLİT VE ONKOLİTLERİ

(ALTINAPA STROMATOLİTHES AND ONCOLİTHES)

GERİ (BACK) STROMATOLİT_2